Cursus


Cursussen

De Maurits Academie richt haar activiteiten op het delen van kennis en ervaring uit twee voor elkaar vaak onbekende werelden, het civiele en het militaire. Onderscheidend voor de Maurits Academie is dat wij beproefde leiderschaps- en management ervaringen en inzichten uit twee werelden met elkaar verbinden. Wij realiseren dit door het ontwikkelen en aanbieden van Masterclasses, Trainingen, en Cursussen aan die aansluiten bij het thema “Verbinden en leren van civiele en militaire kennis en ervaring”.

Rondom onze thema’s kunt u kiezen uit een breed scala aan producten en diensten, van verdieping per thema, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij Mini Masterclasses aan als introductie op één van onze thema’s.

 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over één van onze producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op
070 – 206 00 16.

Informatie aanvragen


Cursus | Bedrijfscontinuïteit & Crisismanagement

Bedrijfscontinuïteit en Crisismanagement is een vak apart. Een vak dat meestal niet behoort tot uw corebusiness. Toch is de kans zeer reëel dat u geconfronteerd wordt met grote onvoorziene veranderingen, verstoringen of (be)dreigingen die de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen.

Deze cursus leert u o.a. hoe u risico’s moet inventariseren, preventieve maatregelen op te stellen, signalen te herkennen, de impact te analyseren en een crisisteam op te bouwen en te trainen.